+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr

Predmet nabave: Rafinirani naftni proizvodi

Predmet nabave podijeljen je na slijedeće grupe:

GRUPA 1: Motorni benzin

GRUPA 2: Loživo ulje exstra lako

Ev.br. nabave: 01/2010 -VV

Rok za dostavu ponuda: 27.siječnja 2010.g. do 15,00 sati

Broj objave: N-02-V-100552-100110

Skip to content