+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr
Select Page

05.10.2018. godine u prostoru Pastoralnog centra župe Sv. Tri Kralja u okviru provedbe projekta „Anđeoska krila“ održana je četvrta faza edukacije volontera s temom „Volonteri u palijativnoj skrbi – njihova uloga, zadaće, komunikacijske vještine te uloga socijalnog radnika u palijativnoj skrbi“. Vrlo zanimljivo predavanje  održala je prof.dr,sc. Ana Štambuk, izvanredni profesor na katedri Socijalne gerontologije pri Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Time je završen teorijski dio edukacije volontera u palijativnoj skrbi,  a nakon njega volonterima će biti omogućen  praktični dio edukacije u Centru za koordinaciju i u Specijalnoj bolnici za produženo liječenje Duga Resa.

Skip to content