+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr

I) Ugovori o javnoj nabavi

Redni broj

Evidencijski broj nabave

Vrsta provedenog postupka

Datum sklapanja ugovora

Iznos sklopljenog ugovora

Razdoblje na koje je sklopljen ugovor

Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen ugovor

Datum konačnog izvršenja ugovora

Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora (bez PDV)

1.01/2011-VV-Grupa 1

Motorni benzin

otvoreni07.03.2011.398.085,40do 31.12.2011.INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d.31.12.2011.414.971,00
2.01/2011-VV-Grupa 2

Loživo ulje

otvoreni21.2.2011.308.014,50do 31.12.2011.PETROL HRVATSKA d.o.o.31.12.2011.307.786,00
3.02/2011-VV izvođenje radova na gradnji ambulante Rečica, I etapaotvoreni27.06.2011641.556,70120 kalendarskih danaObrtnička zadruga Karlovacu tijeku
4.03/2011-MV dodatni radovi ambulanta RečicaPregovarački postupak j.n. bez preth.objave15.studeni 2011.

 

 

99.688,3015 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao.

 

 

Obrtnička zadruga Karlovacu tijeku

 

 

 

II) Okvirni sporazumi i ugovori o javnoj nabavi sklopljeni temeljem okvirnog sporazuma

Redni broj

Evidencijski broj nabave

Vrsta provedenog postupka

Datum sklapanja OS-a/ ugovora

Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora

Razdoblje na koje je sklopljen OS/ ugovor

Naziv ponuditelja s kojim/a je sklopljen OS/ ugovor

Datum konačnog izvršenja OS-a/ ugovora

Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS-a/ ugovora

Okvirni sporazum (OS)1.
Ugovori sklopljeni temeljem OS-a1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
Okvirni sporazum (OS)2.
Ugovori sklopljeni temeljem OS-a2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
Skip to content