+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr
Select Page

DOM ZDRAVLJA KARLOVAC

UPRAVNO VIJEĆE

Broj: 12-1512/22

Karlovac, 30.8.2022.

P O Z I V

kojim se pozivate na 9. sjednicu Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac, koja će se održati

dana 2. rujna 2022. godine (petak) s početkom u 10.00 sati

Sjednica će se održati telefonski.

Za sjednicu se predlaže sljedeći

D N E V N I  R E D

 

  1. Donošenje Cjenika usluga zdravstvene zaštite žena Doma zdravlja Karlovac, Cjenika usluga ordinacija dentalne medicine Doma zdravlja Karlovac, Cjenika zdravstvenih usluga u ordinacijama obiteljske medicine, Cjenika RTG usluga, Cjenika usluga ortodontske ordinacije Doma zdravlja Karlovac te Cjenika usluga sanitetskog prijevoza
  1. Različito.

  PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Dražen Tufeković, dr. med., spec. opće kirurgije, subspecijalist abdominalne kirurgije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content