+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr
Select Page

DOM ZDRAVLJA KARLOVAC

UPRAVNO VIJEĆE

Broj: 12-2487/21

Karlovac, 17.12.2021.

 

P O Z I V

kojim se pozivate na 48. sjednicu Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac, koja će se održati

dana 22. prosinca 2021. godine (srijeda) s početkom u 13.30 sati

u prostorijama Doma zdravlja Karlovac, Dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac,

 1. kat, sala za sastanke

 

Za sjednicu se predlaže sljedeći

D N E V N I  R E D

 

 1. Usvajanje Zapisnika sa 47. sjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac

 

 1. Usvajanje Izvješća o financijskom poslovanju Doma zdravlja Karlovac za mjesec studeni 2021. godine

Izvjestitelj: Tatjana Šterk-Tudić, mag. oec., ravnateljica

 

 1. Donošenje III. Izmjena i dopuna Financijskog plana Doma zdravlja Karlovac za 2021. godinu

Izvjestitelj: Tatjana Šterk-Tudić, mag. oec., ravnateljica

 

 1. Usvajanje IV. Izmjena i dopuna Plana nabave Doma zdravlja Karlovac za 2021. godinu

Izvjestitelj: Tatjana Šterk-Tudić, mag. oec., ravnateljica

 

 1. Donošenje Programa rada i razvoja Doma zdravlja Karlovac za 2022. godinu

Izvjestitelj: Tatjana Šterk-Tudić, mag. oec., ravnateljica

 

 1. Usvajanje Plana i programa provedbe unutarnjeg nadzora u Domu zdravlja Karlovac u
 2. godini

Izvjestitelj: Tatjana Šterk-Tudić, mag. oec., ravnateljica

 

 1. Donošenje Plana i programa mjera zaštite na radu, zaštite od požara, zaštite od ionizirajućeg zračenja i zaštite okoliša Doma zdravlja Karlovac za 2022. godinu

Izvjestitelj: Tatjana Šterk-Tudić, mag. oec., ravnateljica

 

 1. Donošenje Pravilnika o unutarnjem nadzoru organizacijskih jedinica i radnika Doma zdravlja Karlovac

Izvjestitelj: Tatjana Šterk-Tudić, mag. oec., ravnateljica

 

 1. Utvrđivanje potrebe zapošljavanja

Izvjestitelj: Tatjana Šterk-Tudić, mag. oec., ravnateljica

 

 1. Donošenje Odluke o prodaji službenih vozila

Izvjestitelj: Tatjana Šterk-Tudić, mag. oec., ravnateljica

 

 1. Ponuda za otkup stana

Izvjestitelj: Tatjana Šterk-Tudić, mag. oec., ravnateljica

 

 1. Različito

 

 

                                                                             PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

 

                                                                               Dražen Tufeković, dr. med., spec. opće

                                                                         kirurgije, subspecijalist abdominalne kirurgije

 

 

Skip to content