+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr
Select Page

DOM ZDRAVLJA KARLOVAC

UPRAVNO VIJEĆE

Broj: 12-1938/21

Karlovac, 25.10.2021.

P O Z I V

kojim se pozivate na 45. sjednicu Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac, koja će se održati

dana 27. listopada 2021. godine (srijeda) s početkom u 11.00 sati

Sjednica će se održati telefonski.

 

Za sjednicu se predlaže sljedeći

 

D N E V N I  R E D

 

  1. Usvajanje Zapisnika s 44. sjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac

 

  1. Usvajanje Izvješća o financijskom poslovanju Doma zdravlja Karlovac za mjesec rujan 2021. godine

 

  1. Usvajanje Izvješća o financijskom poslovanju Doma zdravlja Karlovac za razdoblje od 1.1.2021. do 30.09.2021. godine

 

  1. Usvajanje II. Izmjena Plana nabave Doma zdravlja Karlovac za 2021. godinu

 

  1. Različito

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Dražen Tufeković, dr. med., spec. opće kirurgije, subspecijalist abdominalne kirurgije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content