+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr
Select Page

DOM ZDRAVLJA KARLOVAC

UPRAVNO VIJEĆE

Broj: 12-1701/21

Karlovac, 23.9.2021.

P O Z I V

kojim se pozivate na 44. sjednicu Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac, koja će se održati

dana 28. rujna 2021. godine (utorak) s početkom u 13.30 sati

u prostorijama Doma zdravlja Karlovac, Dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac,

  1. kat, sala za sastanke.

Za sjednicu se predlaže sljedeći

D N E V N I  R E D

  1. Usvajanje Zapisnika s 43. sjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac
  1. Usvajanje Izvješća o financijskom poslovanju Doma zdravlja Karlovac za mjesec kolovoz 2021. godine

Izvjestitelj: Tatjana Šterk-Tudić, mag. oec., ravnateljica

  1. Donošenje II. Izmjena i dopuna Financijskog plana Doma zdravlja Karlovac za 2021. godinu

Izvjestitelj: Tatjana Šterk-Tudić, mag. oec., ravnateljica

  1. Usvajanje I. Izmjena i dopuna Plana nabave Doma zdravlja Karlovac za 2021. godinu

Izvjestitelj: Tatjana Šterk-Tudić, mag. oec., ravnateljica

  1. Utvrđivanje potrebe zapošljavanja

Izvjestitelj: Tatjana Šterk-Tudić, mag. oec., ravnateljica

  1. Donošenje Odluke o prodaji službenog vozila

Izvjestitelj: Tatjana Šterk-Tudić, mag. oec., ravnateljica

  1. Donošenje Odluke o prihvatu donacije

Izvjestitelj: Tatjana Šterk-Tudić, mag. oec., ravnateljica

 

  1. Različito

 

                                                                             PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

 

                                                                               Dražen Tufeković, dr. med., spec. opće

                                                                         kirurgije, subspecijalist abdominalne kirurgije

 

 

Skip to content