+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr
Select Page

DOM ZDRAVLJA KARLOVAC

UPRAVNO VIJEĆE

Broj: 12-866/22

Karlovac, 21.4.2022.

P O Z I V

kojim se pozivate na 4. sjednicu Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac, koja će se održati

dana 28. travnja 2022. godine (četvrtak) s početkom u 14.00 sati

u prostorijama Doma zdravlja Karlovac, Dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac,

  1. kat, soba za sastanke

Za sjednicu se predlaže sljedeći

D N E V N I  R E D

 

  1. Usvajanje Zapisnika s 3. sjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac

 

  1. Usvajanje Izvješća o financijskom poslovanju Doma zdravlja Karlovac za mjesec ožujak 2022. godine

Izvjestitelj: Tatjana Šterk-Tudić, mag. oec., ravnateljica

  1. Usvajanje Izvješća ravnateljice o poslovanju Doma zdravlja Karlovac za razdoblje od 1.1.2022. do 31.3.2022. godine

Izvjestitelj: Tatjana Šterk-Tudić, mag. oec., ravnateljica

  1. Donošenje I. Izmjena i dopuna Financijskog plana Doma zdravlja Karlovac za 2022. godinu s obrazloženjem

            Izvjestitelj: Tatjana Šterk-Tudić, mag. oec., ravnateljica

  1.    Usvajanje I. Izmjena i dopuna Plana nabave Doma zdravlja Karlovac za 2022.

godinu

            Izvjestitelj: Tatjana Šterk-Tudić, mag. oec., ravnateljica

  1. Suglasnost za provedbu postupka javne nabave motornih goriva i

loživog ulja

            Izvjestitelj: Tatjana Šterk-Tudić, mag. oec., ravnateljica

  1. Donošenje izmjena i/ili dopuna odluka o zakupu poslovnog prostora

            Izvjestitelj: Tatjana Šterk-Tudić, mag. oec., ravnateljica

 

  1. Različito.

 

 

                                                                             PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

 

                                                                               Dražen Tufeković, dr. med., spec. opće

                                                                         kirurgije, subspecijalist abdominalne kirurgije

Skip to content