+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr
Select Page

DOM ZDRAVLJA KARLOVAC

UPRAVNO VIJEĆE

Broj: 12-722/22

Karlovac, 25.3.2022.

 

P O Z I V

kojim se pozivate na 3. sjednicu Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac, koja će se održati

dana 31. ožujka 2022. godine (četvrtak) s početkom u 14.00 sati

u prostorijama Doma zdravlja Karlovac, Dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac,

 1. kat, soba za sastanke

 

Za sjednicu se predlaže sljedeći

D N E V N I  R E D

 

 1. Usvajanje Zapisnika sa 2. sjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac

 

 1. Usvajanje Izvješća o financijskom poslovanju Doma zdravlja Karlovac za mjesec veljaču 2022. godine

Izvjestitelj: Tatjana Šterk-Tudić, mag. oec., ravnateljica

 

 1. Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za kvalitetu Doma zdravlja Karlovac

Izvjestitelj: Tatjana Šterk-Tudić, mag. oec., ravnateljica

 

 1. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o imenovanju Etičkog povjerenstva Doma zdravlja Karlovac

Izvjestitelj: Tatjana Šterk-Tudić, mag. oec., ravnateljica

 

 1. Donošenje Pravilnika o testiranju na alkohol, droge i druga sredstva ovisnosti na radnom mjestu

Izvjestitelj: Tatjana Šterk-Tudić, mag. oec., ravnateljica

 

 1. Donošenje Pravilnika o uredskom poslovanju Doma zdravlja Karlovac

Izvjestitelj: Tatjana Šterk-Tudić, mag. oec., ravnateljica

 

 1. Donošenje Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom Doma zdravlja Karlovac

Izvjestitelj: Tatjana Šterk-Tudić, mag. oec., ravnateljica

 

 1. Donošenje Cjenika usluga zdravstvene zaštite žena Doma zdravlja Karlovac

Izvjestitelj: Tatjana Šterk-Tudić, mag. oec., ravnateljica

 

 1. Donošenje Cjenika usluga ordinacija dentalne medicine Doma zdravlja Karlovac

Izvjestitelj: Tatjana Šterk-Tudić, mag. oec., ravnateljica

 

 1. Dodatak Ugovoru o radu ravnateljice Doma zdravlja Karlovac

              Izvjestitelj: Tatjana Šterk-Tudić, mag. oec., ravnateljica

 

 1.    Utvrđivanje potrebe zapošljavanja

 Izvjestitelj: Tatjana Šterk-Tudić, mag. oec., ravnateljica

 

 1. Različito.

 

                                                                               PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

 

                                                                               Dražen Tufeković, dr. med., spec. opće

                                                                         kirurgije, subspecijalist abdominalne kirurgije

 

 

 

 

 

 

Skip to content