+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr
Select Page

DOM ZDRAVLJA KARLOVAC

UPRAVNO VIJEĆE

Broj: 12-479/22

Karlovac, 24.2.2022.

 

P O Z I V

kojim se pozivate na 2. sjednicu Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac, koja će se održati

dana 28. veljače 2022. godine (ponedjeljak) s početkom u 14.00 sati

u prostorijama Doma zdravlja Karlovac, Dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac,

  1. kat, sala za sastanke

 

Za sjednicu se predlaže sljedeći

D N E V N I  R E D

 

  1. Usvajanje Zapisnika sa 1. konstituirajuće sjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac

 

  1. Usvajanje Izvješća o financijskom poslovanju Doma zdravlja Karlovac za mjesec siječanj 2022. godine

Izvjestitelj: Tatjana Šterk-Tudić, mag. oec., ravnateljica

 

  1. Usvajanje Izvješća o izvršenju Financijskog plana za 2021. godinu s obrazloženjem

Izvjestitelj: Tatjana Šterk-Tudić, mag.

 

  1. Utvrđivanje potrebe zapošljavanja

Izvjestitelj: Tatjana Šterk-Tudić, mag. oec., ravnateljica

 

  1. Donošenje Odluke o prodaji službenog vozila

Izvjestitelj: Tatjana Šterk-Tudić, mag. oec., ravnateljica

 

  1. Dopuna Ponude za otkup stana

Izvjestitelj: Tatjana Šterk-Tudić, mag. oec., ravnateljica

 

  1. Očitovanje na Upozorenje na obveze iz radnog odnosa

Izvjestitelj: Tatjana Šterk-Tudić, mag. oec., ravnateljica

 

  1. Donošenje Odluke o razdiobi sredstava ostvarenih za provedeni postupak testiranja

brzim antigenskim testom na COVID-19 u ordinacijama

Izvjestitelj: Tatjana Šterk-Tudić, mag. oec., ravnateljica

 

  1. Različito

 

 

 

                                                           PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

 

                                                             Dražen Tufeković, dr. med., spec. opće

                                                        kirurgije, subspecijalist abdominalne kirurgije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content