+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr
Select Page

DOM ZDRAVLJA KARLOVAC

UPRAVNO VIJEĆE

Broj: 12-1913/22

Karlovac, 17.11.2022.

P O Z I V

kojim se pozivate na 13. sjednicu Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac, koja će se održati

dana 23. studenog 2022. godine (srijeda) s početkom u 14.00 sati

u prostorijama Doma zdravlja Karlovac, Dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac,

  1. kat, soba za sastanke

Za sjednicu se predlaže sljedeći

D N E V N I  R E D

 

  1. Usvajanje Zapisnika s 12. sjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac

 

  1. Usvajanje Izvješća o financijskom poslovanju Doma zdravlja Karlovac za mjesec listopad 2022. godine

Izvjestitelj: Tatjana Šterk-Tudić, mag. oec., ravnateljica

  1. Donošenje III. Izmjena i dopuna Plana nabave Doma zdravlja Karlovac za 2022. godinu

Izvjestitelj: Tatjana Šterk-Tudić, mag. oec., ravnateljica

  1. Usvajanje Plana nabave Doma zdravlja Karlovac za 2023. godinu

Izvjestitelj: Tatjana Šterk-Tudić, mag. oec., ravnateljica

  1. Utvrđivanje potrebe zapošljavanja

            Izvjestitelj: Tatjana Šterk-Tudić, mag. oec., ravnateljica

  1. Različito.

 

                                                            PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

 

                                                             Dražen Tufeković, dr. med., spec. opće

                                                        kirurgije, subspecijalist abdominalne kirurgije

 

 

Skip to content