+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr
Select Page

P O Z I V

kojim se pozivate na 11. sjednicu Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac, koja će se održati

dana 27. rujna 2022. godine (utorak) s početkom u 14.00 sati

u prostorijama Doma zdravlja Karlovac, Dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac,

  1. kat, soba za sastanke

Za sjednicu se predlaže sljedeći

D N E V N I  R E D

 

  1. Usvajanje Zapisnika sa 8., 9. i 10. sjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac

 

  1. Usvajanje Izvješća o financijskom poslovanju Doma zdravlja Karlovac za mjesec kolovoz 2022. godine

Izvjestitelj: Tatjana Šterk-Tudić, mag. oec., ravnateljica

  1. Donošenje Izmjena i dopuna Plana nabave Doma zdravlja Karlovac za 2022. godinu

Izvjestitelj: Tatjana Šterk-Tudić, mag. oec., ravnateljica

 

  1. Izvješće o provedbi Odluke Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac, Broj: 12-1487/22 od 23. kolovoza 2022. g.

            Izvjestitelj: Tatjana Šterk-Tudić, mag. oec., ravnateljica

  1. Utvrđivanje potrebe zapošljavanja

            Izvjestitelj: Tatjana Šterk-Tudić, mag. oec., ravnateljica

  1. Različito.

 

                                                                              PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

 

                                                                               Dražen Tufeković, dr. med., spec. opće

                                                                         kirurgije, subspecijalist abdominalne kirurgije

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content