+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr
Select Page

DOM ZDRAVLJA KARLOVAC

UPRAVNO VIJEĆE

Broj: 12-1599/22

Karlovac, 15.9.2022.

P O Z I V

kojim se pozivate na 10. sjednicu Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac, koja će se održati dana 15. rujna 2022. godine (srijeda) s početkom u 12.00 sati

Sjednica će se održati telefonski.

Za sjednicu se predlaže sljedeći

D N E V N I  R E 

  1. Donošenje Višegodišnjeg plana uravnoteženja Financijskog plana Doma zdravlja Karlovac za razdoblje 2023.-2025. godine
  1. Donošenje prijedloga Financijskog plana Doma zdravlja Karlovac s obrazloženjem za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu
  1. Različito.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Dražen Tufeković, dr. med., spec. opće kirurgije, subspecijalist abdominalne kirurgije

Skip to content