+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr
Select Page

DOM ZDRAVLJA KARLOVAC

KARLOVAC

Dr. Vladka Mačeka 48

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

Broj: 01-1454/19

Karlovac, 28.08.2019.

Na temelju Odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja Doma zdravlja Karlovac, Ur. broj: 01-13272-19 od 06.08.2019, Povjerenstvo za provedbu natječaja dana 28.08.2019. godine objavljuje

P O Z I V

na intervju/razgovor

I.

Temeljem objavljenog Natječaja Doma zdravlja karlovac, Ur. broj: 01-1327/19 od06.VIII.2019. godine (u daljnjem tekstu: Natječaj), za prijam u radni odnos stručnogreferenta 1 u Odjelu za pravno kadrovske i opće poslove, jedan izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, i provedenog pisanog testiranja kandidata održanog 28. kolovoza 2019. godine, pravo pristupa intervjuu ima kandidat koji je zadovoljio na pisanoj provjeri znanja odnosno koji je ostvario najmanje 50% točnih odgovora odnosno 10 bodova.

Intervju/razgovor s kandidatom će se održati u petak, 30. kolovoza 2019. godine s početkom u 10.00 sati u prostoriji Doma zdravlja Karlovac, Dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac, dvorana za sastanke (I kat lijevo).

 

II.

Kandidat koji je zadovoljio na pisanoj provjeri znanja te može pristupiti intervjuuje:

1. BORNA REKAŠ.

III.

Riječi i pojmovi korišteni u ovom tekstu koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

​​​​PREDSJEDNICA POVJERENSTVA

v.r., Andreja Jurković, dipl. iur.

Skip to content