+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr
Select Page

DOM ZDRAVLJA KARLOVAC

UPRAVNO VIJEĆE

Broj: 12-152/24

Karlovac, 26.1.2024.

P O Z I V

kojim se pozivate na 27. sjednicu Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac, koja će se održati

dana 31. siječnja 2024. godine (srijeda) s početkom u 15.15 sati

u prostorijama Doma zdravlja Karlovac, Dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac, I. kat, soba za sastanke

 

Za sjednicu se predlaže sljedeći

D N E V N I  R E D

 

 1. Usvajanje Zapisnika s 26. sjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac

 

 1. Usvajanje Izvješća o financijskom poslovanju Doma zdravlja Karlovac za mjesec prosinac 2023. godine

Izvjestitelj: Tatjana Šterk-Tudić, mag. oec., ravnateljica

 

 1. Usvajanje Izvješća o poslovanju Doma zdravlja Karlovac za razdoblje siječanj – prosinac 2023. godine

Izvjestitelj: Tatjana Šterk-Tudić, mag. oec., ravnateljica

 

 1. Usvajanje Izvješća o izvršenom popisu (inventuri) sa stanjem na dan 31. prosinac 2023. godine

Izvjestitelj: Tatjana Šterk-Tudić, mag. oec., ravnateljica

 

 1. Usvajanje Izvješća o izvršenju Programa rada i razvoja Doma zdravlja Karlovac za 2023. godinu

Izvjestitelj: Tatjana Šterk-Tudić, mag. oec., ravnateljica

 

 1. Usvajanje Izvješća o provedenom unutarnjem nadzoru Doma zdravlja Karlovac za 2023. godinu

Izvjestitelj: Snježana Šlat, dr. med. spec., zamjenica ravnateljice i pomoćnica ravnateljice za  kvalitetu

 

 1. Usvajanje Izvješća o izvršenju Plana i programa mjera zaštite na radu zaštite od požara, zaštite okoliša i ionizirajućeg zračenja Doma zdravlja Karlovac za 2023. godinu

Izvjestitelj: Ana Dukovac, stručna prvostupnica inž. sigurnosti i zaštite, stručnjak zaštite na radu, zaštite od požara i ionizirajućeg zračenja

 

 1. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Doma zdravlja Karlovac za 2023. godinu

Izvjestitelj: Tatjana Šterk-Tudić, mag. oec., ravnateljica

 

 1. Obavijest osnivaču o financijskom rezultatu poslovanja Doma zdravlja Karlovac za razdoblje siječanj do prosinac 2023. godine

Izvjestitelj: prim. Dražen Tufeković, dr. med., spec. opće kirurgije, subspecijalist abdominalne kirurgije, predsjednik Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac

 

 1. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Povjerenstva za kvalitetu Doma zdravlja Karlovac

Izvjestitelj: Tatjana Šterk-Tudić, mag. oec., ravnateljica

 

 1. Utvrđivanje potrebe zapošljavanja

Izvjestitelj: Tatjana Šterk-Tudić, mag. oec., ravnateljica

 

 1. Različito.

 

                                                                             PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

 

                                                                        prim. Dražen Tufeković, dr. med., spec. opće

                                                                          kirurgije, subspecijalist abdominalne kirurgije

 

Skip to content