+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr
Select Page

DOM ZDRAVLJA KARLOVAC

UPRAVNO VIJEĆE

Broj: 12-1463/23

Karlovac, 20.9.2023.

P O Z I V

kojim se pozivate na 23. sjednicu Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac, koja će se održati

dana 21. rujna 2023. godine (četvrtak) s početkom u 12.00 sati

Sjednica će se održati telefonski.

Za sjednicu se predlaže sljedeći

D N E V N I  R E D

 

  1. Usvajanje Zapisnika s 22. sjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac

 

  1. Usvajanje Izvješća o financijskom poslovanju Doma zdravlja Karlovac za mjesec kolovoz 2023. godine

  1. Donošenje Višegodišnjeg plana uravnoteženja Financijskog plana Doma zdravlja Karlovac za razdoblje 2024.-2026. godine

 

  1. Donošenje prijedloga Financijskog plana Doma zdravlja Karlovac s obrazloženjem za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu

 

  1. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Sporazuma o preuzimanju radnika, vozila i opreme vezano za prijenos zdravstvene djelatnosti sanitetskog prijevoza iz Doma zdravlja Karlovac u Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije

 

  1. Utvrđivanje potrebe zapošljavanja

 

  1. Različito.

 

 

 

                                                            PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

 

                                                             Dražen Tufeković, dr. med., spec. opće

                                                        kirurgije, subspecijalist abdominalne kirurgije

 

 

 

 

 

Skip to content