+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr
Select Page

DOM ZDRAVLJA KARLOVAC

UPRAVNO VIJEĆE

Broj: 12-927/23

Karlovac, 25.5.2023.

P O Z I V

kojim se pozivate na 19. sjednicu Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac, koja će se održati

dana 29. svibnja 2023. godine (ponedjeljak) s početkom u 11.00 sati

Sjednica će se održati telefonski.

Za sjednicu se predlaže sljedeći

D N E V N I  R E D

 

  1. Usvajanje Zapisnika sa 18. sjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac

 

  1. Usvajanje Izvješća o financijskom poslovanju Doma zdravlja Karlovac za mjesec travanj 2023. godine
  1. Donošenje I. Izmjena i dopuna Financijskog plana Doma zdravlja Karlovac za 2023. godinu s obrazloženjem
  1. Donošenje Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta Doma zdravlja Karlovac

 

  1. Utvrđivanje potrebe zapošljavanja

 

  1. Donošenje Odluke o prodaji službenog vozila

 

  1. Različito

 

 

 

                                                            PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

 

                                                             Dražen Tufeković, dr. med., spec. opće

                                                        kirurgije, subspecijalist abdominalne kirurgije

 

 

Skip to content