+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr
Select Page

DOM ZDRAVLJA KARLOVAC

UPRAVNO VIJEĆE

Broj: 12-594/23

Karlovac, 14.4.2023.

P O Z I V

kojim se pozivate na 18. sjednicu Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac,

koja će se održati

dana 18. travnja 2023. godine (utorak) s početkom u 14.00 sati

u prostorijama Doma zdravlja Karlovac, Dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac,

  1. kat, soba za sastanke

Za sjednicu se predlaže sljedeći

D N E V N I  R E D

 

  1. Usvajanje Zapisnika sa 17. sjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac

 

  1. Usvajanje Izvješća o financijskom poslovanju Doma zdravlja Karlovac za mjesec ožujak 2023. godine

Izvjestitelj: Tatjana Šterk-Tudić, mag. oec., ravnateljica

 

  1. Usvajanje Izvješća ravnateljice o poslovanju Doma zdravlja Karlovac za razdoblje od 1.1.2023. do 31.3.2023. godine

Izvjestitelj: Tatjana Šterk-Tudić, mag. oec., ravnateljica

  1. Donošenje I. Izmjena i dopuna Financijskog plana Doma zdravlja Karlovac za 2023. godinu s obrazloženjem

            Izvjestitelj: Tatjana Šterk-Tudić, mag. oec., ravnateljica

  1. Različito

 

 

                                                            PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

 

                                                             Dražen Tufeković, dr. med., spec. opće

                                                        kirurgije, subspecijalist abdominalne kirurgije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content