+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr
Select Page

DOM ZDRAVLJA KARLOVAC

UPRAVNO VIJEĆE

Broj: 12-446/23

Karlovac, 23.2.2023.

 

P O Z I V

kojim se pozivate na 17. sjednicu Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac,

 koja će se održati

dana 29. ožujka 2023. godine (srijeda) s početkom u 14.00 sati

u prostorijama Doma zdravlja Karlovac, Dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac,

  1. kat, soba za sastanke

Za sjednicu se predlaže sljedeći

D N E V N I  R E D

 

  1. Usvajanje Zapisnika sa 16. sjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac

 

  1. Usvajanje Izvješća o financijskom poslovanju Doma zdravlja Karlovac za mjesec veljaču 2023. godine

Izvjestitelj: Tatjana Šterk-Tudić, mag. oec., ravnateljica

 

  1. Analiza problematike s ciljem iznalaženja rješenja za nedostatak liječnika obiteljske medicine u Domu zdravlja Karlovac

Izvjestitelj: Tatjana Šterk-Tudić, mag. oec., ravnateljica

 

  1. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti ravnateljici Doma zdravlja Karlovac za djelomični raskid odnosno izmjenu Ugovora o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje za jednu ordinaciju obiteljske medicine Doma zdravlja Karlovac

Izvjestitelj: Tatjana Šterk-Tudić, mag. oec., ravnateljica

 

  1. Donošenje Pravilnika o izmjenama Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta Doma zdravlja Karlovac

Izvjestitelj: Tatjana Šterk-Tudić, mag. oec., ravnateljica

  1. Donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga Doma zdravlja Karlovac

Izvjestitelj: Tatjana Šterk-Tudić, mag. oec., ravnateljica

  1. Različito

 

                                                           PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

 

                                                             Dražen Tufeković, dr. med., spec. opće

                                                        kirurgije, subspecijalist abdominalne kirurgije

Skip to content