+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr
Select Page

DOM ZDRAVLJA KARLOVAC

UPRAVNO VIJEĆE

Broj: 12-281/23

Karlovac, 22.2.2023.

 P O Z I V

kojim se pozivate na 16. sjednicu Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac, koja će se održati dana 28. veljače 2023. godine (utorak) s početkom u 14.00 sati u prostorijama Doma zdravlja Karlovac, Dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac,

  1. kat, soba za sastanke

Za sjednicu se predlaže sljedeći

D N E V N I  R E D

  1. Usvajanje Zapisnika s 15. sjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac
  1. Usvajanje Izvješća o financijskom poslovanju Doma zdravlja Karlovac za mjesec siječanj 2023. godine

Izvjestitelj: Tatjana Šterk-Tudić, mag. oec., ravnateljica

  1. Usvajanje Izvješća o izvršenju Financijskog plana za 2022. godinu s obrazloženjem

Izvjestitelj: Tatjana Šterk-Tudić, mag.

  1. Utvrđivanje potrebe zapošljavanja

Izvjestitelj: Tatjana Šterk-Tudić, mag. oec., ravnateljica

  1. Različito

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA Dražen Tufeković, dr. med., spec. opće kirurgije, subspecijalist abdominalne kirurgije

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content