+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr
Select Page

DOM ZDRAVLJA KARLOVAC

UPRAVNO VIJEĆE

Broj: 12-155/23

Karlovac, 26.1.2023.

P O Z I V

kojim se pozivate na 15. sjednicu Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac, koja će se održati

dana 31. siječnja 2023. godine (utorak) s početkom u 14.00 sati

 u prostorijama Doma zdravlja Karlovac, Dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac, I. kat, soba za sastanke

Za sjednicu se predlaže sljedeći

D N E V N I  R E D

 1. Usvajanje Zapisnika s 14. sjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac
 1. Usvajanje Izvješća o financijskom poslovanju Doma zdravlja Karlovac za mjesec prosinac 2022. godine

Izvjestitelj: Tatjana Šterk-Tudić, mag. oec., ravnateljica

 1. Usvajanje Izvješća o poslovanju Doma zdravlja Karlovac za razdoblje siječanj – prosinac 2022. godine

Izvjestitej: Tatjana Šterk-Tudić, mag. oec., ravnateljica

 1. Usvajanje Izvješća o izvršenom popisu (inventuri) sa stanjem na dan 31. prosinac 2022. godine

Izvjestitelj: Tatjana Šterk-Tudić, mag. oec., ravnateljica

 1. Usvajanje Izvješća o izvršenju Programa rada i razvoja Doma zdravlja Karlovac za 2022. godinu

Izvjestitelj: Tatjana Šterk-Tudić, mag. oec., ravnateljica

 1. Usvajanje Izvješća o provedenom unutarnjem nadzoru Doma zdravlja Karlovac za 2022. godinu

Izvjestitelj: Snježana Šlat, dr. med. spec., zamjenica ravnateljice i pomoćnica ravnateljice za  kvalitetu

 1. Usvajanje Izvješća o izvršenju Plana i programa mjera zaštite na radu zaštite od požara, zaštite okoliša i ionizirajućeg zračenja Doma zdravlja Karlovac za 2022. godinu

Izvjestitelj: Ana Dukovac, stručna prvostupnica inž. sigurnosti i zaštite, stručnjak zaštite na radu, zaštite od požara i ionizirajućeg zračenja

 1. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Doma zdravlja Karlovac za 2022. godinu

Izvjestitelj: Tatjana Šterk-Tudić, mag. oec., ravnateljica

 1. Donošenje Izmjena i dopuna Cjenika usluga ordinacija dentalne medicine Doma zdravlja Karlovac

Izvjestitelj: Tatjana Šterk-Tudić, mag. oec., ravnateljica

 1. Izvješće o provedbi Odluke Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac, Broj: 12-1487/22 od 23. kolovoza 2022. g.

       Izvjestitelj: Tatjana Šterk-Tudić, mag. oec., ravnateljica

 1. Obavijest osnivaču o financijskom rezultatu poslovanja Doma zdravlja Karlovac za razdoblje siječanj do prosinac 2022. godine

Izvjestitelj: Dražen Tufeković, dr. med., spec. opće kirurgije, subspecijalist abdominalne kirurgije, predsjednik Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac

 1. Različito.

  PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Dražen Tufeković, dr. med., spec. opće kirurgije, subspecijalist abdominalne kirurgije

 

 

 

Skip to content