+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr
Select Page

DOM ZDRAVLJA KARLOVAC

UPRAVNO VIJEĆE

Broj: 12-1267/23

Karlovac, 24.8.2023.

 

 

P O Z I V

kojim se pozivate na 22. sjednicu Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac, koja će se održati

dana 30. kolovoza 2023. godine (srijeda) s početkom u 14.00 sati

u prostorijama Doma zdravlja Karlovac, Dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac,

  1. kat, soba za sastanke

Za sjednicu se predlaže sljedeći

D N E V N I  R E D

 

  1. Usvajanje Zapisnika s 21. sjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac

 

  1. Usvajanje Izvješća o financijskom poslovanju Doma zdravlja Karlovac za mjesec srpanj 2023. godine

Izvjestitelj: Tatjana Šterk-Tudić, mag. oec., ravnateljica

 

  1. Donošenje Odluke o prijedlogu donošenja Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o broju ordinacija koje će djelatnost obavljati u okviru domova zdravlja kojima je osnivač Karlovačka županija (Glasnik Karlovačke županije, broj 26a/19)

Izvjestitelj: Tatjana Šterk-Tudić, mag. oec., ravnateljica

 

  1. Donošenje Odluke o zakupu poslovnog prostora Doma zdravlja Karlovac

Izvjestitelj: Tatjana Šterk-Tudić, mag. oec., ravnateljica

 

  1. Donošenje Odluke o suglasnosti ravnateljici Doma zdravlja Karlovac za isplatu razlike iznosa plaće radnicima Doma zdravlja Karlovac

Izvjestitelj: Tatjana Šterk-Tudić, mag. oec., ravnateljica

 

  1. Donošenje Odluke o prihvatu donacije

Izvjestitelj: Tatjana Šterk-Tudić, mag. oec., ravnateljica

 

  1. Različito.

 

 

 

                                                            PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

 

                                                             Dražen Tufeković, dr. med., spec. opće

                                                        kirurgije, subspecijalist abdominalne kirurgije

 

 

Skip to content