+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr
Select Page

Zamjenica župana Karlovačke županije, dr.sc. Vesna Hajsan Dolinar sa suradnicima je 13. studenog 2019. posjetila mobilni palijativni tim pri Domu zdravlja Karlovac. 

Ravnateljica Doma zdravlja Karlovac Tatjana Šterk-Tudić na početku je zahvalila Karlovačkoj županiji koja od prvih dana prati razvoj palijativne skrbi i financijski ga podupire, te se nada i daljnjoj dobroj suradnji. Sa ulogom i aktivnostima koordinatora palijativne skrbi prisutne su upoznale Marijana Car i Martina Horvat, prvostupnice sestrinstva zaposlene u Centru za koordinaciju palijativne skrbi.

Kako je u rujnu ove godine sa radom započeo prvi mobilni palijativni tim u Karlovačkoj županiji sa svojim djelokrugom rada upoznale su ih liječnica Jasna Pletikosa i prvostupnica sestrinstva Mirjana Spudić. Naglasile su da mobilni palijativni tim pruža specijalističku palijativnu skrb bolesnicima u njihovoj ordinaciji i u njihovom domu. 

Pružaju pomoć u liječenju boli i drugih simptoma, provode specifične postupke u njihovim domovima, pružaju psihosocijalnu potporu palijativnim bolesnicima ali i njihovim obiteljima. Napomenule su da su to najčešće bolesnici sa malignim bolestima, različitim oblicima demencija, a isto tako i kroničnim bolestima u terminalnoj fazi. 

Cilj im je poboljšati kvalitetu života pacijenata u terminalnoj fazi bolesti.  

Na kraju posjeta,zamjenica župana Karlovačke županije dr.sc.Vesna Hajsan Dolinar zahvalila je svima na uloženom trudu na razvoju palijativne zdravstvene skrbi te napomenula da je Karlovačka županija iz vlastitih sredstava u 2018. i 2019. godini izdvojila 42.000,00 kn za uspostavu informatičkog registra palijativne skrbi dok je u 2019. godini nabavljeno i vozilo u iznosu od 86.750,00 kuna.

Skip to content