+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr
Select Page

Dom zdravlja Karlovac je na temelju članka 55. i 56. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11) u Elektroničkom oglasniku javne nabave “Narodnih novina” od 24.01.2013. objavio prethodnu obavijest o namjeri zaključenja ugovora za predmet nabave: Opskrba toplinskom energijom, pod evidencijskim brojem nabave: 01/2013, broj dokumenta: 2013/S 015-0005864.

 

Skip to content