+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr
Select Page

Mijenja se odluka o početku i završetku radnog vremena broj: 01-55/15 od 19. siječnja 2015. godine u dijelu koji se odnosi na rad orodontske ordinacije Doma Zdravlja Karlovac, Specijalistička orotodontska ordinacija Darko Vukelja, spec. ortodont i Marija Jerinić, spec. ortodont.

Original dokument možete pogledati na linku: Radno vrijeme ortodonta

Skip to content