+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr
Select Page

Ur. broj: 01-274/21 od 1. veljače 2021.

Na temelju članka 25. Statuta Doma zdravlja Karlovac, ravnateljica Dom zdravlja Karlovac, Dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac, donosi

O D L U K U

O PONIŠTENJU NATJEČAJA

I.

Poništava se Natječaj za prijam u radni odnos objavljen u Narodnim novinama broj 147/2020., Urbroj: 01-2384/20 od 28.XII.2020. godine, na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na web stranici Doma zdravlja Karlovac, za 1.1. doktora medicine specijalista opće/obiteljske medicine ili doktora medicine, jednog izvršitelja/ice na određeno vrijeme do povratka privremeno odsutnog radnika.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Narodnim novinama, na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Doma zdravlja Karlovac.

 

 

 

DOM ZDRAVLJA KARLOVAC

 

 

Skip to content