+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr
Select Page

Dentalna ordinacijaStanovnicima Banije omogućena je kvalitetnija i viša razina usluga dentalne zdravstvene zaštite, potpunom obnovom ordinacije dentalne medicine Doma zdravlja Karlovac, tima dentalne medicine Katarine Borković, dr. med. dent.

Što je novo u ambulanti Banija?

Dom zdravlja Karlovac uložio je 120.000,00 kuna u razvoj kvalitete pružanja usluga dentalne medicine svojim osiguranicima kupnjom nove stomatološke jedinice, novog namještaja, medicinske i informatičke opreme te je time ujedno ispunjen i jedan od ciljeva Programa rada i razvoja ustanove u 2016. godini.

 

Dentalna ordinacija na Baniji

Skip to content