+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr

Obavijesti o odabiru

Odluka o poništenju natječaja

Ur. broj: 01-274/21 od 1. veljače 2021. Na temelju članka 25. Statuta Doma zdravlja Karlovac, ravnateljica Dom zdravlja Karlovac, Dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac, donosi O D L U K U O PONIŠTENJU NATJEČAJA I. Poništava se Natječaj za prijam u radni odnos objavljen u...

OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA OBJAVLJENOG U NN BR. 133/2020

Temeljem  članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, Dom zdravlja Karlovac objavio je Natječaj, Urbroj: 01-2098/20 od 30.XI.2020. godine, u Narodnim novinama br. 133/2020, na oglasnim stranicama Hrvatskog zavoda za...

OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA OBJAVLJENOG U NN BR. 120/2020

Temeljem  članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, Dom zdravlja Karlovac objavio je Natječaj, Urbroj: 01-1889/20 od 2.XI.2020. godine, u Narodnim novinama br. 120/2020, na oglasnim stranicama Hrvatskog zavoda za...

OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA OBJAVLJENOG U NN BR. 115/2020

Temeljem  članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, Dom zdravlja Karlovac objavio je Natječaj, Ur. broj: 01-1825/20 od 19.X.2020. godine, u Narodnim novinama br. 115/2020, na oglasnim stranicama Hrvatskog zavoda za...

OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA OBJAVLJENOG U NN BR. 95/2020

Temeljem  članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, Dom zdravlja Karlovac objavio je Natječaj, Urbroj: 01-1539/20 od 24.VIII.2020. godine, u Narodnim novinama br. 95/2020, na oglasnim stranicama Hrvatskog zavoda za...

Skip to content