+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr
Select Page

Temeljem članka 25. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, Dom zdravlja Karlovac objavio je natječaj za prijem u radni odnos na radna mjesta:
doktor medicine dentalne medicine na određeno vrijeme, dva izvršitelja.
Dom zdravlja Karlovac izvješćuje kandidate koji su dostavili prijave na javni natječaj, da su nakon provedenog natječajnog postupka za poslove prethodno navedenih radnih mjesta izabrani:
Petra Cerovec, dr. med. dent.,
Danijela Bijelić, dr. med. dent.
Zahvaljujemo svim prijavljenim kandidatima na iskazanom interesu za rad u Domu zdravlja Karlovac

Skip to content