+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr
Select Page

DOM ZDRAVLJA KARLOVAC
KARLOVAC, dr. Vladka Mačeka 48
Karlovac, 10. ožujak 2017.

Na temelju članka 32. Odluke o provedbi postupaka nabave roba i usluga do 200.000,00 kuna odnosno nabave radova do 500.000,00 kuna Doma zdravlja Karlovac naručitelj Dom zdravlja Karlovac donio je Odluku:
za sklapanje ugovora o javnoj nabavi za nabavu vozila za sanitetski prijevoz, kom 1. ev. broj nabave 05/2017 odabire se ponuda ponuditelja ponuditelja MS AMBULANCE d.o.o., Jagodno 91, 10 410 Velika Gorica, po cijeni od 199.900,00 bez PDV-a odnosno 249.875,00 kn ukupnoj cijeni s PDV, kao jedine zaprimljene ponude u ovom postupku javne nabave koja je istodobno prihvatljiva.

Dom zdravlja Karlovac

dokument na linku: Obavijest o odabiru ponude za nabavu vozila za sanitetski prijevoz

Skip to content