+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr
Select Page

OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA ZA ODABIR KANDIDATA NA RADNO MJESTO 

DOKTORA MEDICINE SPECIJALISTA OPĆE/OBITELJSKE MEDICINE ILI DOKTORA MEDICINE, JEDAN IZVRŠITELJ/ICA NA ODREĐENO VRIJEME OD 6 MJESECI, S MOGUĆNOŠĆU ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA NA NEODREĐENO VRIJEME NAKON DOBIVANJA SUGLASNOSTI MINISTARSTVA ZDRAVSTVA

Temeljem  članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, Dom zdravlja Karlovac objavio je natječaj (NN br. 67/18) za prijam u radni odnos na radno mjesto:

– Doktora medicine specijalista opće/obiteljske medicine ili doktora medicine, jedan izvršitelj/ica na određeno vrijeme od 6 mjeseci, s mogućnošću zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme nakon dobivanja suglasnosti Ministarstva zdravstva

Dom zdravlja Karlovac izvješćuje kandidate koji su dostavili prijave na natječaj, da je nakon provedenog natječajnog postupka za poslove prethodno navedenog radnog mjesta izabrana:

– Lea Korša, dr. med.

Zahvaljujemo svim prijavljenim kandidatima i kandidatkinjama na iskazanom interesu za rad u Domu zdravlja Karlovac.

Skip to content