+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr
Select Page

Temeljem  članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, Dom zdravlja Karlovac objavio je Natječaj, Urbroj: 01-1411/22 od 26.VII.2022. godine, u Narodnim novinama br. 87/2022, na oglasnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Doma zdravlja Karlovac, za prijam u radni odnos pripravnika na određeno vrijeme radi stjecanja prvog radnog iskustva – obavljanja pripravničkog staža od jedne godine:

  • medicinske sestre/tehničara – 1 izvršitelja/ice na određeno vrijeme.

Dom zdravlja Karlovac izvješćuje da je nakon provedenog natječajnog postupka nije izvršen odabir jer nije zaprimljena niti jedna prijava na Natječaj.

Skip to content