+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr
Select Page

Temeljem članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, Dom zdravlja Karlovac objavio je Natječaj, Ur. broj: 01-1448/19 od 27. VIII. 2019., u Narodnim novinama br. 80/2019, na oglasnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Doma zdravlja Karlovac, za prijam u radni odnos:
1.1. Doktora medicine specijalista opće/obiteljske medicine ili doktora medicine, jedan izvršitelj/ica na određeno vrijeme od 6 mjeseci s mogućnošću zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme nakon dobivanja suglasnosti Ministarstva zdravstva, i
1.2. Doktora medicine specijalista opće/obiteljske medicine ili doktora medicine, jedan izvršitelja/ica na određeno vrijeme od 6 mjeseci s mogućnošću zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme nakon dobivanja suglasnosti Ministarstva zdravstva. Rad u ordinaciji opće/obiteljske medicine u Krnjaku, a po potrebi i ostalim ordinacijama Doma zdravlja Karlovac.

U propisanom roku zaprimljena je jedna prijava na Natječaj te je za radno mjesto pod točkom 1.1. izabrana Katarina Boban, dr. med.
Za radno mjesto pod točkom 1.2. odabir kandidata nije izvršen budući da u propisanom roku nije zaprimljena niti jedna prijava.

Skip to content