+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr
Select Page

Temeljem članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, Dom zdravlja Karlovac objavio je Natječaj, Ur. broj: 01-1372/19 od 13. VIII. 2019., u Narodnim novinama br. 77/2019, na oglasnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Doma zdravlja Karlovac, za prijam u radni odnos:
1.1. Doktora medicine specijalista opće/obiteljske medicine ili doktora medicine, jedan izvršitelj/ica na određeno vrijeme od 6 mjeseci s mogućnošću zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme nakon dobivanja suglasnosti Ministarstva zdravstva, i
1.2. Doktora medicine specijalista opće/obiteljske medicine ili doktora medicine, jedan izvršitelja/ica na određeno vrijeme od 6 mjeseci s mogućnošću zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme nakon dobivanja suglasnosti Ministarstva zdravstva.

Odabir kandidata nije izvršen budući da u propisanom roku nije zaprimljena niti jedna prijava.

Skip to content