+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr
Select Page

Temeljem  članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, Dom zdravlja Karlovac objavio je Natječaj, Urbroj: 01-988/22 od 9.V.2022. godine, u Narodnim novinama br. 54/2022, na oglasnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Doma zdravlja Karlovac, za prijam u radni odnos:

  • doktora medicine specijalista opće/obiteljske medicine ili doktora medicine, jednog izvršitelja/ice na određeno vrijeme do povratka privremeno odsutne radnice.

Dom zdravlja Karlovac izvješćuje da je nakon provedenog natječajnog postupka izvršen odabir sljedećeg kandidata: Ahmed Muftah Mansur Abdullah, dr. med..

Skip to content