+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr
Select Page

Temeljem  članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, Dom zdravlja Karlovac objavio je Natječaj, Urbroj: 01-350/23 od 08.III.2022. godine, u Narodnim novinama br. 29/2023, na oglasnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Doma zdravlja Karlovac, za prijam u radni odnos:

  • Doktora medicine specijalista opće/obiteljske medicine ili doktora medicine, tri izvršitelja/ice na neodređeno vrijeme
  • Doktora medicine specijalista opće/obiteljske medicine ili doktora medicine, dva izvršitelja/ice na određeno vrijeme s mogućnošću zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme nakon dobivanja suglasnosti nadležnog ministra
  • Doktora medicine specijalista opće/obiteljske medicine ili doktora medicine, četiri izvršitelja/ice na određeno vrijeme do povratka privremeno odsutnih radnica
  • Vozača sanitetskog vozila u Odsjeku sanitetskog prijevoza, dva izvršitelja/ice na određeno vrijeme radi zamjene privremeno odsutnih radnika

Dom zdravlja Karlovac izvješćuje da je nakon provedenog natječajnog postupka izvršen odabir kandidata kako slijedi:

  • za radno mjesto pod 1.1.: nije izvršen odabir jer nije zaprimljena niti jedna prijava
  • za radno mjesto pod 1.2.: Matej Cindrić, dr.med.
  • za radno mjesto pod 1.3.: Višnja Stipić, dr.med.
  • za radno mjesto pod 1.4.: Nedeljko Mihalić, vozač, Ivan Koren, vozač

Zahvaljujemo kandidatima/kinjama na iskazanom interesu za rad u Domu zdravlja Karlovac.

Skip to content