+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr
Select Page

Temeljem  članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, Dom zdravlja Karlovac objavio je Natječaj, Urbroj: 01-459/20 od 9.III.2020. godine, u Narodnim novinama br. 27/2020, na oglasnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Doma zdravlja Karlovac, za prijam u radni odnos:

1.1. doktora medicine specijalista opće/obiteljske medicine ili doktora medicine, dva izvršitelja/ice na određeno vrijeme od 6 mjeseci s mogućnošću zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme nakon dobivanja suglasnosti Ministarstva zdravstva.

Dom zdravlja Karlovac izvješćuje da nakon provedenog natječajnog postupka nije izvršen odabir, jer u otvorenom roku nije zaprimljena niti jedna prijava.

Skip to content