+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr
Select Page

Temeljem  članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, Dom zdravlja Karlovac objavio je Natječaj, Urbroj: 01-22/22 od 3.I.2022. godine, u Narodnim novinama br. 2/2022, na oglasnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Doma zdravlja Karlovac, za prijam u radni odnos:

1.1. doktora medicine specijalista opće/obiteljske medicine ili doktora medicine, jednog  izvršitelja/ice na određeno vrijeme s mogućnošću zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme,

1.2. zdravstvenog radnika u Odsjeku sanitetskog prijevoza, jednog izvršitelja/ice na određeno vrijeme s mogućnošću zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme,

1.3. prvostupnika medicinske radiologije u djelatnosti specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite – radiologija- snimanje zubi, jednog izvršitelja/ice na određeno vrijeme do povratka privremeno odsutne radnice.

Dom zdravlja Karlovac izvješćuje da je nakon provedenog natječajnog postupka izvršen odabir kandidata kako slijedi:

  • za radno mjesto pod 1.1. nije izvršen odabir jer nije zaprimljena niti jedna prijava,
  • za radno mjesto pod 1.2. nije izvršen odabir jer zaprimljene prijave nisu potpune,
  • za radno mjesto pod 1.3.: Lucija Biličić, prvostupnica radiološke tehnologije.

 

Zahvaljujemo kandidatima/kinjama na iskazanom interesu za rad u Domu zdravlja Karlovac.

Skip to content