+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr
Select Page

Temeljem  članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, Dom zdravlja Karlovac objavio je Natječaj, Urbroj: 01-2098/20 od 30.XI.2020. godine, u Narodnim novinama br. 133/2020, na oglasnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Doma zdravlja Karlovac, za prijam u radni odnos:

1.1. Doktora dentalne medicine, dva izvršitelja/ice na određeno vrijeme od 6 mjeseci s mogućnošću zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme nakon dobivanja suglasnosti nadležnog ministra,

1.2. Medicinske sestre/tehničara ili dentalnog asistenta/asistentice, u djelatnosti dentalne medicine, jedan izvršitelj/ica na određeno vrijeme od 6 mjeseci s mogućnošću zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme nakon dobivanja suglasnosti nadležnog ministra,

1.3. Medicinske sestre/tehničara ili dentalnog asistenta/asistentice, u djelatnosti dentalne medicine, jedan izvršitelj/ica na određeno vrijeme do povratka privremeno odsutne radnice,

1.4. Doktora medicine specijalista opće/obiteljske medicine ili doktora medicine, jednog  izvršitelja/ice na određeno vrijeme od 6 mjeseci s mogućnošću zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme nakon dobivanja suglasnosti nadležnog ministra.

 

Dom zdravlja Karlovac izvješćuje da su nakon provedenog natječajnog postupka izabrani sljedeći kandidati:

  • za radno mjesto pod točkom 1.1.:

–         Katarina Katavić, dr. med. dent.,

–         Maja Krmpotić, dr. med. dent.,

  • za radno mjesto pod točkom 1.2. donesena je Odluka o poništenju dijela Natječaj, broj: 01-2327/20 od 21. prosinca 2020.,
  • za radno mjesto pod točkom 1.3.:

–           Ljubica Mirković, med. sestra,

  • za radno mjesto pod točkom 1.4.:
  • Martina Pršle, dr. med..

 

Zahvaljujemo svim prijavljenim kandidatima i kandidatkinjama na iskazanom interesu za rad u Domu zdravlja Karlovac.

OBAVIJEST O REZULTATiMA NATJEČAJA – NN BR 133-20 (002)

Skip to content