+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr
Select Page

Temeljem  članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, Dom zdravlja Karlovac objavio je Natječaj, Urbroj: 01-2105/21 od 16.XI.2021. godine, u Narodnim novinama br. 123/2021, na oglasnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Doma zdravlja Karlovac, za prijam u radni odnos:

1.1. Doktora medicine specijalista opće/obiteljske medicine ili doktora medicine, dva  izvršitelja/ice na određeno vrijeme od 6 mjeseci s mogućnošću zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme nakon dobivanja suglasnosti nadležnog ministra.

1.2. Doktora medicine specijalista opće/obiteljske medicine ili doktora medicine, jednog  izvršitelja/ice na određeno vrijeme do povratka privremeno odsutne radnice.

1.3. Medicinske sestre/tehničara, jednog izvršitelja/ice u djelatnosti opće/obiteljske medicine na određeno vrijeme od 6 mjeseci s mogućnošću zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme nakon dobivanja suglasnosti nadležnog ministra

1.4. Medicinske sestre/tehničara, jednog izvršitelja/ice u djelatnosti zdravstvene zaštite predškolske djece na određeno vrijeme od 6 mjeseci s mogućnošću zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme nakon dobivanja suglasnosti nadležnog ministra.

Dom zdravlja Karlovac izvješćuje da je nakon provedenog natječajnog postupka izvršen odabir kandidata kako slijedi:

  • za radno mjesto pod 1.1.: Ivona Barešić, dr.med.,
  • za radno mjesto pod 1.2.: Tomislav Piršljin, dr.med.,
  • za radno mjesto pod 1.3. nije izvršen odabir jer nije zaprimljena niti jedna prijava
  • za radno mjesto pod 1.4.: Mateja Polović, med.sestra.

 

Zahvaljujemo kandidatima/kinjama na iskazanom interesu za rad u Domu zdravlja Karlovac.

Skip to content