+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr
Select Page

Temeljem  članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, Dom zdravlja Karlovac objavio je Natječaj, Ur. broj: 01-1825/20 od 19.X.2020. godine, u Narodnim novinama br. 115/2020, na oglasnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Doma zdravlja Karlovac, za prijam u radni odnos:

1.1. Prvostupnice sestrinstva u Odsjeku patronažne zdravstvene zaštite, jedan  izvršitelj/ica  na određeno vrijeme do povratka privremeno odsutne radnice, i

1.2. Zdravstvenog radnika u Odsjeku sanitetskog prijevoza, dva izvršitelja/izvršiteljice na neodređeno vrijeme.

Dom zdravlja Karlovac izvješćuje da su nakon provedenog natječajnog postupka izabrani sljedeći kandidati:

  • za radno mjesto pod točkom 1.1.:

–         Helena Jurčević, prvostupnica sestrinstva,

  • za radno mjesto pod točkom 1.2.:
  • Ivan Profozić, medicinski tehničar opće njege,
  • Michel Kučinić, medicinski tehničar opće njege.

 

Zahvaljujemo svim prijavljenim kandidatima i kandidatkinjama na iskazanom interesu za rad u Domu zdravlja Karlovac.

Skip to content