+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr
Select Page

Temeljem  članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, Dom zdravlja Karlovac objavio je Natječaj, Urbroj: 01-1922/18, (NN br. 109/18) za prijam u radni odnos na radno mjesto:

1.1. Doktora dentalne medicine, dva izvršitelja/ice na određeno vrijeme od 6 mjeseci, s mogućnošću zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme nakon dobivanja suglasnosti Ministarstva zdravstva, 

1.2. Medicinske sestre/tehničara ili dentalnog asistenta/asistentice u djelatnosti dentalne medicine, jedan izvršitelja/ica na određeno vrijeme od 6 mjeseci, s mogućnošću zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme nakon dobivanja suglasnosti Ministarstva zdravstva, 

Dom zdravlja Karlovac izvješćuje kandidate koji su dostavili prijave na natječaj, da je nakon provedenog natječajnog postupka za poslove prethodno navedenih radnih mjesta izabrani:

1.1. – Barbara Klobučar na poslove doktora dentalne medicine,

        – Dubravka Balen na poslove doktora dentalne medicine;

1.2. Marija Furač na poslove medicinske sestre u djelatnosti dentalne medicine.

Zahvaljujemo svim prijavljenim kandidatima i kandidatkinjama na iskazanom interesu za rad u Domu zdravlja Karlovac.

Skip to content