+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr
Select Page

Temeljem  članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, Dom zdravlja Karlovac objavio je Natječaj, Urbroj: 01-875/20 od 4. V. 2020.  godine, u Narodnim novinama br. 54/2020, na oglasnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Doma zdravlja Karlovac, za prijam u radni odnos:

1.1. prvostupnice sestrinstva u Odsjeku patronažne zdravstvene zaštite, dva izvršitelja/ice na određeno vrijeme od šest mjeseci s mogućnošću zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme nakon dobivanja suglasnosti Ministarstva zdravstva,

1.2. prvostupnice sestrinstva u Odsjeku patronažne zdravstvene zaštite, jedan izvršitelj/ica na određeno vrijeme do povratka privremeno odsutne radnice,

1.3. medicinske sestre/tehničara, u djelatnosti dentalne medicine, jednog izvršitelja/ice na određeno vrijeme od šest mjeseci s mogućnošću zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme nakon dobivanja suglasnosti Ministarstva zdravstva,

1.4. medicinske sestre/tehničara, jednog izvršitelja/ice na određeno vrijeme radi zamjene privremeno odsutnih radnika,

1.5. vozača sanitetskog vozila u Odsjeku sanitetskog prijevoza, jednog izvršitelja/ice na određeno vrijeme od šest mjeseci s mogućnošću zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme nakon dobivanja suglasnosti nadležnog ministra.

Dom zdravlja Karlovac izvješćuje da su nakon provedenog natječajnog postupka izabrani sljedeći kandidati:

  • za radno mjesto pod točkom 1.1.: Kristina Franović, prvostupnica sestrinstva i Martina Manjerović Bišćan, prvostupnica sestrinstva,
  • za radno mjesto pod točkom 1.2.: Nikolina Okičić, prvostupnica sestrinstva,
  • za radno mjesto pod točkom 1.3.: Kristina Prukijaš, med. sestra,
  • za radno mjesto pod točkom 1.4. nije izvršen izbor, jer nije zaprimljena niti jedna potpuna i pravovremena prijava,
  • za radno mjesto pod točkom 1.5.: Nedjeljko Mihalić, vozač.

Zahvaljujemo svim prijavljenim kandidatima i kandidatkinjama na iskazanom interesu za rad u Domu zdravlja Karlovac.

Skip to content