+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr
Select Page

Na temelju članka 85. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 100/18 i 125/19), članka 23. Statuta Doma zdravlja Karlovac i Odluke o raspisivanju natječaja Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac, broj: 12-382/20 od 27. veljače 2020. godine, Dom zdravlja Karlovac objavio je Natječaj, Urbroj: 12-399/20 od 28.II.2020. godine, u Narodnim novinama br. 24/2020, na oglasnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, web stranici Doma zdravlja Karlovac i u javnom glasilu „Večernji list“ za imenovanje ravnatelja Doma zdravlja Karlovac.

Dom zdravlja Karlovac izvješćuje da je nakon provedenog natječajnog postupka za ravnatelja Doma zdravlja Karlovac  izabrana Tatjana Šterk-Tudić, mag. oec.

Skip to content