+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr
Select Page

Temeljem  članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, Dom zdravlja Karlovac objavio je Natječaj, Ur. broj: 01-439/24 od 06.III.2024. godine, na oglasnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Doma zdravlja Karlovac, za prijam u radni odnos:

  • doktora medicine specijalista opće/obiteljske medicine ili doktora medicine, jedan izvršitelja/ice na određeno vrijeme od šest mjeseci s mogućnošću zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme nakon ishođenja suglasnosti nadležnog ministra
  • doktora medicine specijalista opće/obiteljske medicine ili doktora medicine, jedan izvršitelj/ica na određeno vrijeme do povratka privremeno odsutnih radnica
  • medicinske sestre/tehničara ili dentalnog asistenta/asistentice, u djelatnosti dentalne medicine, jedan izvršitelj/ica na određeno vrijeme do povratka privremeno odsutne radnice

Dom zdravlja Karlovac izvješćuje da je nakon provedenog natječajnog postupka izvršen odabir kandidata kako slijedi:

  • za radna mjesta pod 1.1. i 1.2. nije izvršen odabir jer nije zaprimljena niti jedna prijava
  • za radno mjesto pod 1.3. izabrana je A. P., med. sestra
Skip to content