+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr
Select Page

Temeljem  članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, Dom zdravlja Karlovac objavio je Natječaj, Ur. broj: 01-241/24 od 8.II.2024. godine, na oglasnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Doma zdravlja Karlovac, za prijam u radni odnos:

  • Medicinske sestre/tehničara u Odsjeku sanitetskog prijevoza, jednog izvršitelja/ice na određeno vrijeme od šest mjeseci s mogućnošću zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme nakon dobivanja suglasnosti nadležnog ministra

Dom zdravlja Karlovac izvješćuje da je nakon provedenog natječajnog postupka izvršen odabir kandidata kako slijedi:

  • za radno mjesto pod 1.1. nije izvršen odabir jer je kandidat odustao od natječaja
Skip to content