+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr
Select Page

Temeljem  članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, Dom zdravlja Karlovac objavio je Natječaj, Ur. broj: 01-160/24 od 29.I.2024. godine, na oglasnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Doma zdravlja Karlovac, za prijam u radni odnos:

  • doktora medicine specijalista opće/obiteljske medicine ili doktora medicine, dva izvršitelja/ice na određeno vrijeme do povratka privremeno odsutnih radnica.
  • čistačice, jedan izvršitelj/ica na određeno vrijeme do povratka privremeno odsutne radnice.

Dom zdravlja Karlovac izvješćuje da je nakon provedenog natječajnog postupka izvršen odabir kandidata kako slijedi:

  • za radno mjesto pod 1.1. izabrana je: M. R., spec. obiteljske medicine
  • za radno mjesto pod 1.2. izabrana je: M. K., čistačica
Skip to content