+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr
Select Page

Temeljem  članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, Dom zdravlja Karlovac objavio je Natječaj, Urbroj: 01-1824/22 od 3.XI.2022. godine, na oglasnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Doma zdravlja Karlovac, za prijam u radni odnos:

  • doktora medicine specijalista opće/obiteljske medicine ili doktora medicine, jednog izvršitelja/ice na određeno vrijeme od 6 mjeseci s mogućnošću zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme nakon dobivanja suglasnosti nadležnog ministra, i
  • doktora medicine specijalista opće/obiteljske medicine ili doktora medicine, jednog izvršitelja/ice na određeno vrijeme do povratka privremeno odsutne radnice sa specijalističkog usavršavanja.

Dom zdravlja Karlovac izvješćuje da nakon provedenog natječajnog postupka nije izvršen odabir jer nije zaprimljena niti jedna prijava.

Skip to content