+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr
Select Page

Temeljem  članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, Dom zdravlja Karlovac objavio je Natječaj, Ur. broj: 01-2104/23 od 18.XII.2023. godine, na oglasnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Doma zdravlja Karlovac, za prijam u radni odnos:

  • doktora medicine specijalista opće/obiteljske medicine ili doktora medicine, tri izvršitelja/ice na određeno vrijeme do povratka privremeno odsutnih radnica.
  • doktora medicine specijalista u mobilnom palijativnom timu, jednog izvršitelja/ice na neodređeno vrijeme

Dom zdravlja Karlovac izvješćuje da je nakon provedenog natječajnog postupka izvršen odabir kandidata kako slijedi:

  • za radno mjesto pod 1.1. nije izvršen odabir jer nije zaprimljena niti jedna prijava
  • za radno mjesto pod 1.2. izabran je: dr. sc. N. H., dr. med. spec.
Skip to content