+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr
Select Page

Temeljem  članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, Dom zdravlja Karlovac objavio je Natječaj, Ur. broj: 01-1450/23 od 18.IX.2023. godine, na oglasnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Doma zdravlja Karlovac, za prijam u radni odnos:

  • doktora medicine specijalista opće/obiteljske medicine ili doktora medicine, tri izvršitelja/ice na neodređeno vrijeme.   
  • doktora medicine specijalista opće/obiteljske medicine ili doktora medicine, jedan izvršitelja/ice na neodređeno vrijeme.  
  • doktora medicine specijalista opće/obiteljske medicine ili doktora medicine, četiri izvršitelja/ice na određeno vrijeme do povratka privremeno odsutnih radnica.

Dom zdravlja Karlovac izvješćuje da je nakon provedenog natječajnog postupka izvršen odabir kandidata kako slijedi:

  • za radna mjesta pod 1.1., 1.2. i 1.3. nije izvršen odabir jer nismo zaprimili niti jednu prijavu.
Skip to content